Welkom bij studiebureel raeymaekers

STUDIEBUREEL RAEYMAEKERS

is een veelzijdig landmeterskantoor dat zich de voorbije drie decennia heeft toegelegd op de ontwikkeling van hedendaagse verkavelingsprojecten, de taxatie van onroerend goed en de verhuur en verkoop van vastgoed.

Het kantoor is gevestigd te Beerse en is actief in het regionaal stedelijk gebied Turnhout en daarbuiten.

De eerste pijler

De eerste pijler

van het kantoor omvat de landmeetkundige prestaties, uitgevoerd door gekwalificeerde landmeter-experten die beëdigd werden door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout en erkend zijn door de federale raad van landmeter-experten.

De topografische opmetingen worden verricht met hoogtechnologische meettoestellen (totaalstation, GPS of 3D-scanner) om vervolgens digitaal verwerkt te worden tot gedetailleerde opmetingsplannen met hoge nauwkeurigheid.

Het kantoor mocht de voorbije jaren rekenen op een trouw cliënteel gaande van particulieren tot bedrijven, architecten, notarissen, gemeentebesturen, rechtbanken en projectontwikkelaars. Het aantal afgehandelde dossiers heeft de kaap van 5.000 dossiers inmiddels ruim overschreden.

De tweede pijler

van het kantoor omvat de taxaties van onroerende goederen. De raming van de huur- of marktwaarde van onroerende goederen worden uitgevoerd voor diverse doeleinden, onder meer in het kader van:

  • de aangifte van een nalatenschap VLABEL
  • de aanvraag van een hypothecaire krediet
  • de verkoop van onroerend goederen bij personen onder voorlopig bewind
  • de vereffening/verdeling bij echtscheidingen
  • de inbreng in een vennootschap
De tweede pijler
De derde pijler

De derde pijler

omvat de verhuur en de verkoop van vastgoed.

Bij ons koopt u geen huis, maar een thuis!

U kunt er natuurlijk voor kiezen om dit in eigen hand te nemen, maar dat brengt echter wel risico's met zich mee. U moet zélf een kandidaat zien te vinden en krijgt te maken met allerlei tijdrovende- en juridische zaken!

Bij ons krijgt u een vaste makelaar, die u begeleidt tijdens het gehele verkooptraject. De makelaar regelt uw zaken en behartigt uw belangen, van het begin tot en met de overdracht bij de notaris.

Wij zijn aangesloten bij het BIV (beroepsinstituut vastgoedmakelaars) onder nummer 203786.

Klik hier om ons vastgoedaanbod te bekijken.

De symbiose tussen de voormelde pijlers,

aangevuld met 30 jaar ervaring resulteert in een accurate en professionele kennis en maakt studiebureel RAEYMAEKERS tot uw geschikte gesprekspartner in vastgoed.